imageimage

TB về việc thực hiện quyền PTS, TIX

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 5/01/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

PTS

26/12/2011

15%

2

Cổ tức tiền mặt

TIX

09/12/2011

10%

      

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 12 image 0