imageimage

TB về việc thực hiện quyền QHD, SIC, STC, TRA, VC1, VC5, VNL

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 10/04/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

QHD

19/03/2012

8%

2

Cổ tức tiền mặt

SIC

28/03/2012

10%

3

Cổ tức tiền mặt

STC

02/03/2012

13%

4

Cổ tức tiền mặt

TRA

27/02/2012

10%

5

Cổ tức tiền mặt

VC1

06/03/2012

16%

6

Cổ tức tiền mặt

VC5

22/02/2012

10%

7

Cổ tức tiền mặt

VNL

16/03/2012

8%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 15 image 0