imageimage

TB về việc thực hiện quyền RAL, VCC, VNM, VTB

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 25/04/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

RAL

05/04/2012

15%

2

Cổ tức tiền mặt

VCC

03/04/2012

18%

3

Cổ tức tiền mặt

VNM

10/04/2012

20%

4

Cổ tức tiền mặt

VTB

05/03/2012

6%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 24 image 0