imageimage

TB về việc thực hiện quyền S74, VKD

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 12/12/2011, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

S74

03/03/2011

15%

2

Cổ tức tiền mặt

VKD

29/11/2011

10%

              

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

 

 

image 17 image 0