imageimage

TB về việc thực hiện quyền SAP, TIC

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 9/04/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SAP

28/03/2012

5%

2

Cổ tức tiền mặt

TIC

30/12/2011

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 11 image 0