imageimage

TB về việc thực hiện quyền SGD

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 20/02/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

SGD

12/01/2012

8%

   

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 5 image 0