imageimage

TB về việc thực hiện quyền THT, TVD, BTP, BVH, HTC, INC, PXI, SZL

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 02/07/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày ĐKCC

Tỉ lệ

Ngày được giao dịch

1

Cổ tức bằng cổ phiếu

THT

09/05/2012

50%

-

2

Cổ tức bằng cổ phiếu

TVD

27/02/2012

17%

05/07/2012

3

Cổ tức tiền mặt

BTP

15/06/2012

7%

 

4

Cổ tức tiền mặt

BVH

30/05/2012

12%

 

5

Cổ tức tiền mặt

HTC

08/06/2012

7%

 

6

Cổ tức tiền mặt

INC

15/06/2012

7%

 

7

Cổ tức tiền mặt

PXI

19/06/2012

3%

 

8

Cổ tức tiền mặt

SZL

22/06/2012

8%

 

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 26 image 0