imageimage

TB về việc thực hiện quyền TMC, VIS

Kính gửi: Quý Nhà đầu tư

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 07/06/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

TMC

17/05/2012

8%

2

Cổ tức tiền mặt

VIS

22/05/2012

10%

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 18 image 0