imageimage

TB về việc thực hiện quyền TMP

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 11/07/2012, chi tiết như sau:

 

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

TMP

20/06/2012

8%

  

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

Trân trọng.

image 18 image 0