imageimage

TB về việc thực hiện quyền VFG

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Phòng DVCK – Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo đã thực hiện phân bổ cổ tức vào tài khoản nhà đầu tư ngày 27/03/2012, chi tiết như sau:

Stt

Tên quyền

Mã CK

Ngày đăng ký cuối cùng

Tỉ lệ

1

Cổ tức tiền mặt

VFG

12/03/2012

10%

 Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công. 

Trân trọng

 

image 16 image 0