imageimage

TB về việc triển khai Dịch vụ giao dịch ký quỹ

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Căn cứ thông báo ngày 30/9/2011 đăng trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ hồ sơ báo cáo thực hiện giao dịch ký quỹ của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt), Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc triển khai Dịch vụ giao dịch ký quỹ như sau:

 

1. Ngày chính thức triển khai Dịch vụ giao dịch ký quỹ: 01/11/2011

 

2. Thời hạn hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ kiêm Hợp đồng tín dụng:

   - Thời hạn hợp đồng tối đa: 03 tháng

   - Có thể xem xét gia hạn thêm tối đa: 03 tháng

 

3. Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ:

   - Lãi suất áp dụng cho khách hàng sử dụng Dịch vụ giao dịch ký quỹ: 0,068%/ngày

   - Lãi suất phạt quá hạn: 150% * lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ

 

4. Danh mục chứng khoán được phép thực hiện giao dịch ký quỹ:

   - Áp dụng theo Quyết định số 233/2011/QĐ-DVCK ngày 18/10/2011 về việc ban hành danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ (Tải file danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ)

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với nhân viên quản lý tài khoản để được hướng dẫn chi tiết.List%20danh%20muc%20CK%20ky%20quy.pdf

 

Trân trọng thông báo.

 

Tải file thông báo TB%2037%20nghi%20Tet%20Nguyen%20Dan%202012.pdf

image 11 image 0