imageimage

Thay đổi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 09/04/2019

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Thay đổi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

  1. Bổ sung cổ phiếu sau vào Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ:

STT

MÃ CỔ
PHIẾU

TÊN CỔ PHIẾU

SÀN

LOẠI

TỶ LỆ TÀI TRỢ

1

KDC

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO

HOSE

1

50%

  1. Đưa cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ:

STT

MÃ CỔ PHIẾU

TÊN CỔ PHIẾU

SÀN

LOẠI

TỶ LỆ TÀI TRỢ

Lý do

1

VSH

CTCP Thuỷ Điện Vĩnh Sơn -Sông Hinh

HOSE

5

30%


Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán

 

Thời gian áp dụng: ngày 09/04/2019.

 

Trân trọng thông báo.

 


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 3662 image 0