imageimage

Thay đổi phí khi giao dịch chứng khoán phái sinh theo quy định

Theo thông tư 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, kể từ ngày 15/02/2019, khi Quý khách giao dịch chứng khoán phái sinh, ngoài phí giao dịch do Rồng Việt quy định, Quý khách sẽ cần bổ sung thêm phí trả cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), cụ thể:

1. Phí giao dịch Hợp đồng tương lai (HĐTL) do HNX thu:   

  • Hợp đồng tương lai chỉ số:    3.000 đồng/ hợp đồng
  • Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ:   5.000 đồng/ hợp đồng

 Ví dụ:   Trong ngày giao dịch, Quý Khách mở 20 vị thế và đóng 6 vị thế đối với HĐTL chỉ số.

               Phí giao dịch phải trả HNX cuối ngày = (20+6) x 3.000 = 78.000 đồng

 2. Phí quản lý vị thế do VSD thu:  3.000 đồng/HĐTL/ngày  (bao gồm thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ)

Cùng ví dụ trên, trong ngày giao dịch, Quý Khách mở 20 vị thế và đóng 6 vị thế, như vậy còn 14 vị thế mở cuối ngày.

Phí quản lý vị thế phải trả VSD cuối ngày = 14 x 3.000 = 42.000 đồng/ ngày

 3. Phí quản lý tài sản ký quỹ do VSD thu:

0,003% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng  (bao gồm thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ)

Tối đa:      2.000.000 đồng/tài khoản/tháng

Tối thiểu:    400.000 đồng/tài khoản/tháng

Ví dụ:  Quý khách duy trì 300 triệu đồng trong tài khoản ký quỹ VSD từ ngày 01/03/2019 đến 31/03/2019.

              Phí quản lý TSKQ tạm tính phải trả cuối tháng 3 = 300.000.000 x 0,003% x 31 ngày= 279.000 đồng.

             Nhưng VSD thu tối thiểu 400.000 đồng/tháng nên Quý khách phải trả VSD phí quản lý tài sản ký

             quỹ cho tháng 3/2019 là 400.000 đồng.  

Mọi thông tin chi tiết, Quý Khách vui lòng liên hệ Tổng đài hỗ trợ Khách hàng (028)62992020 để được giải đáp.

Trân trọng thông báo./.

Tải file: TB 140 DVCK_Thay doi phi khi giao dich chung khoan phai sinh theo quy dinh

image 647 image 0