imageimage

Thông báo áp dụng biểu phí giao dịch chứng khoán Phái sinh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo về việc áp dụng biểu phí giao dịch chứng khoán Phái sinh cụ thể như sau:

Phí mở/ đóng vị thế và đáo hạn đối với tài khoản khách hàng: 3.000 đồng/ hợp đồng/ lần.

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/10/2018

Trân trọng.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 345 image 0