imageimage

Thông báo Ban hành danh mục Chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 19/07/2021

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Ban hành Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 19/07/2021. 

image 138 image 0