imageimage

Thông báo chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu Novaland

Rồng Việt trân trọng thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu NVLBOND2020-06 để thực hiện thanh toán lãi cho kỳ thanh toán 31/12/2020 với những nội dung chi tiết đính kèm.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 3685 image 0