imageimage

Thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 05/01/2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 05/01/2018.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1136 image 0