imageimage

Thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ kể từ ngày 07/11/2012

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ mới kể từ ngày 07/11/2012.

 

Tải file thông báo:TB 573 DVCK_Ban hanh Danh muc chung khoan duoc phep giao dich ky quy moi.pdf

image 101 image 0