imageimage

Thông báo đưa cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 20/04/2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc đưa cổ phiếu S99 và PVE ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 20/04/2018.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 75 image 0