imageimage

Thông báo Đưa cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 23/08/2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Đưa cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 23/08/2017

image 758 image 0