imageimage

Thông báo đưa cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 24/11/2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo đưa cổ phiếu ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày từ ngày 24/11/2015.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 2265 image 0