imageimage

Thông báo đưa cổ phiếu TSC ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đưa cổ phiếu TSC ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 21/03/2018.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 2921 image 0