imageimage

Thông báo ghi tăng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011 của CASEAMEX

Kính gửi: Quý cổ đông Caseamex

 

Căn cứ hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông giữa Rồng Việt và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (CASEAMEX) và thông báo số 73/2012/TB-HĐQT ngày 24/08/2012 của CASEAMEX ,Rồng Việt sẽ ghi tăng cổ tức bằng cổ phiếu năm 2011, tỉ lệ 25%, ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2012 vào sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông CASEAMEX.

 

Tải file thông báo ( Caseamex 2012.pdf)

image 30 image 0