imageimage

Thông báo giảm lãi suất cho vay GDKQ và phí Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo Quý khách hàng về việc thay đổi lãi suất cho vay Dịch vụ Giao dịch ký quỹ và phí Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán cụ thể như sau:

STT

Tên dịch vụ

Mức cũ

Mức mới

1

Dịch vụ Giao dịch ký quỹ

0.046%/ngày

0.044%/ngày

2

Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán

0.046%/ngày

0.044%/ngày

Thời gian áp dụng: 01/11/2013.

Trân trọng thông báo.

 

image 192 image 0