imageimage

Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Âu Lạc

Căn cứ Công văn số 5422/UBCK-QLCB ngày 27/08/2018 của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của CTCP Âu Lạc, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Âu Lạc như sau:

 1. Tên tổ chức mua lại cổ phiếu: CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC
 2. Tên giao dịch: ALC
 3. Địa chỉ trụ sở chính: 159 Trương Văn Bang, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp.HCM
 4. Điện thoại: (028) 6258 9922          - Fax: (028) 6258 9933
 5. Mã chứng khoán: Không có
 6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 7. Vốn điều lệ: 526.779.820.000 đồng
 8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302704796 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 04/09/2002; đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 19/07/2017.
 9. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.337.778 cổ phiếu.
 10. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 1.930.000 cổ phiếu.
 11. Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ.
 12. Nguồn vốn: Quỹ Đầu tư phát triển của Công ty trên Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017 và Báo cáo tài chính bán niên đã được kiểm toán tại thời điểm 30/06/2018.
 13. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 10/09/2018 đến ngày 28/09/2018.
 14. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận tại thời điểm thực hiện mua lại cổ phiếu.
 15. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá giao dịch thỏa thuận tại thời điểm thực hiện mua lại cổ phiếu với mức giá từ 11.000 đến 13.000 đồng/cổ phiếu.
 16. Số lượng đặt mua hàng ngày: Bằng số lượng đăng ký mua lại.
 17. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Tài liệu đính kèm:

 1. Công văn chấp thuận của UBCKNN
 2. Công bố thông tin về việc mua lại cổ phiếu của CTCP Âu Lạc
 3. Thể lệ mua lại cổ phiếu năm 2017
 4. Giấy đăng ký bán cổ phiếu
 5. Giấy hủy đăng ký bán cổ phiếu.
image 2133 image 0