imageimage

Thông báo hủy cuộc bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ tại Công ty cổ phần cơ khí Sinco

Căn cứ:

 • Quy chế Bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV tại CTCP Cơ khí Sinco được ban hành kèm theo Quyết định số 192/2017/QĐ-NHĐT ngày 22/12/2017;
 • Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Cơ khí Sinco;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cơ khí Sinco tính đến 16 giờ 00 phút ngày 18/01/2018 như sau:

 1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cơ khí Sinco.
 2. Địa chỉ: Lô B1-6 & B1-7, KCN Vĩnh Lộc 2, Huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
 3. Điện thoại: (0272) 3644748      - Fax: (0272) 3644750.
 4. Vốn điều lệ công ty cổ phần: 26.000.000.000 đồng.
 5. Số lượng cổ phần đấu giá: 260.000 cổ phần.
 6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông        Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 7. Giá khởi điểm: 25.089 đồng/cổ phần.
 8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8 giờ 00 ngày 22/12/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 18/01/2018.
 9. Số lượng nhà đầu tư đặt mua: 0 nhà đầu tư

Trong đó: Tổ chức: 0 nhà đầu tư                                  Cá nhân: 0 nhà đầu tư.

 1. Số lượng cổ phần đặt mua: 0 cổ phần.

Căn cứ Khoản 11 Điều 2 và Điều 12 của Quy chế Bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Cơ khí Sinco được ban hành kèm theo Quyết định số 192/2017/QĐ-NHĐT ngày 22/12/2017 và kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần nêu trên, Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý Tổng Công ty về việc cuộc chào bán cổ phần không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần.

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo./.

image 357 image 0