imageimage

Thông báo kết quả bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến thương mại

Căn cứ:

- Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến thương mại ban hành theo Quyết định số 180/2018/QĐ-CNHN ngày 29/03/2018;
- Quy chế chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến thương mại ban hành theo Quyết định số 180/2018/QĐ-CNHN ngày 29/03/2018;
- Kết quả phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến thương mại được tổ chức ngày 04/05/2018;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty Cổ phần Du lịch và Xúc tiến thương mại được tổ chức ngày 04 tháng 05 năm 2018 như sau:

 1. Tổng số lượng cổ phần chào bán cả lô: 810.864 cổ phần
 2. Giá khởi điểm chào bán: 80.000 đồng/cổ phần
 3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần: có 10 nhà đầu tư
  Trong đó: Tổ chức: 03 nhà đầu tư Cá nhân: 07 nhà đầu tư
 4. Tổng số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua: 8.108.640 cổ phần
 5. Tổng số phiếu tham dự mua cổ phần hợp lệ: 10 phiếu
 6. Tổng số phiếu đặt mua cổ phần hợp lệ: 08 phiếu
 7. Giá đặt mua cao nhất: 289.800 đồng/cổ phần
 8. Giá đặt mua thấp nhất: 80.000 đồng/cổ phần
 9. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư
  Trong đó: Tổ chức: 0 nhà đầu tư Cá nhân: 01 nhà đầu tư
 10. Số lượng cổ phần chào bán thành công: 810.864 cổ phần
 11. Giá trị lô cổ phần chào bán thành công: 234.988.387.200 đồng.

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo./.

 

 

image 174 image 0