imageimage

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Satra tại Nhabexims

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) nắm giữ tại Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Nhà Bè (Nhabexims)  vào ngày 01/08/2016.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 424 image 0