imageimage

Thông báo kết quả bán đấu giá đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Cầu đường bộ I Quảng Ninh do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Cầu đường bộ I Quảng Ninh do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu được tổ chức ngày 21 tháng 01 năm 2022 như sau:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

2. Doanh nghiệp có cổ phần bán đấu giá: Công ty Cổ phần Cầu đường bộ I Quảng Ninh

3. Tổng số lô cổ phần đấu giá: 01 lô (853.350 cổ phần/lô cổ phần)

4. Giá khởi điểm: 20.227.000.000 đồng/lô cổ phần

5. Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần

6. Tổng số Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 05 Nhà Đầu tư, trong đó:

  • Tổ chức: 00 Nhà Đầu tư
  • Cá nhân: 05 Nhà Đầu tư

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.266.750 cổ phần

8. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 05 phiếu

9. Tổng số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 4.266.750 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất: 20.310.000.000 đồng/lô cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất: 20.227.000.000 đồng/lô cổ phần

12. Số lượng Nhà đầu tư trúng giá: 01 Nhà đầu tư, trong đó:

  • Tổ chức: 00 Nhà đầu tư
  • Cá nhân: 01 Nhà đầu tư

13. Tổng số lượng cổ phần bán được: 853.350 cổ phần

14. Tổng giá trị cổ phần bán được: 20.310.000.000 (Hai mươi tỷ ba trăm mười triệu) đồng

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 30/01/2022

16. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022

Trân trọng.

image 7493 image 0