imageimage

Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại CTCP In báo Lào Cai

Căn cứ:

 • Quyết định số 62/2020/QĐ-CNHN ngày 13/03/2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần In báo Lào Cai.
 • Kết quả phiên chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In báo Lào Cai được tổ chức ngày 03/04/2020.

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại CTCP In báo Lào Cai được tổ chức ngày 03 tháng 04 năm 2020 như sau:

 1. Số lượng cổ phần đấu giá cả lô: 456.141 cổ phần
 2. Giá khởi điểm: 11.500 đồng/cổ phần
 3. Tổng số Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 04 Nhà Đầu tư, trong đó:

+ Tổ chức: 0 Nhà Đầu tư                  + Cá nhân: 04 Nhà Đầu tư

 1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.824.564 cổ phần
 2. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 04 phiếu
 3. Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 1.824.564 cổ phần
 4. Giá đặt mua cao nhất: 11.600 đồng/cổ phần
 5. Giá đặt mua thấp nhất: 11.500 đồng/cổ phần
 6. Giá đấu thành công bình quân: 11.600 đồng/cổ phần
 7. Tổng số Nhà đầu tư trúng giá: 01 Nhà đầu tư, trong đó:

+ Tổ chức: 0 Nhà đầu tư                   + Cá nhân: 01 Nhà đầu tư

 1. Tổng số lượng cổ phần bán được: 456.141 cổ phần
 2. Tổng giá trị cổ phần bán được: 5.291.235.600 (Năm tỷ, hai trăm chín mươi mốt triệu, hai trăm ba mươi lăm nghìn, sáu trăm) đồng
 3. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 10/04/2020
 4. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:   Từ ngày 03/04/2020 đến ngày 13/04/2020

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo./.

image 2080 image 0