imageimage

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá thoái vốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại CTCP Sách và Thiết bị trường học thành phố Hồ Chí MInh

Căn cứ:

 • Quy chế tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 270/2020/QĐ-CNHN ngày 03/11/2020;
 • Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh tính đến 16 giờ 30 phút ngày 18/11/2020 như sau:

 1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Địa chỉ: 223 Nguyễn Tri Phương, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
 3. Điện thoại: (028) 3855 4645           Fax: (028) 38.564.307
 4. Vốn điều lệ: 56.655.300.000 đồng
 5. Số lượng cổ phần đấu giá: 427.280 cổ phần
 6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông        Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 7. Giá khởi điểm: 89.600 đồng/cổ phần
 8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút các ngày làm việc từ ngày 05/11/2020 đến ngày 18/11/2020
 9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký đặt mua: 0 nhà đầu tư

Căn cứ kết quả đăng ký đấu giá nêu trên, phiên đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh không đủ điều kiện để tổ chức.

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo./.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1957 image 0