imageimage

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần do SCIC nắm giữ tại Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến thương mại

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ tại Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến thương mại tính đến 16 giờ 00 phút ngày 27/04/2018 như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến thương mại
2. Địa chỉ: Số 25, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội
3. Điện thoại: (024) 3834 4677 Fax: (024) 3834 3165
4. Vốn điều lệ theo QĐ số 1448/QĐ-BCT ngày 12/02/2015 của Bộ Công Thương: 18.007.640.000 đồng
5. Số lượng cổ phần đấu giá cả lô: 810.864 cổ phần
6. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Giá khởi điểm: 80.000 đồng/cổ phần
8. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 30/03/2018 đến 16h00 ngày 27/04/2018
9. Số lượng nhà đầu tư đăng ký đặt mua: 10 nhà đầu tư
Trong đó: Tổ chức: 03 nhà đầu tư Cá nhân: 07 nhà đầu tư
10. Số lượng cổ phần đặt mua: 8.108.640 cổ phần
Căn cứ kết quả đăng ký đấu giá nêu trên, Rồng Việt sẽ tổ chức buổi bán đấu giá cả lô cổ phần Công ty cổ phần Du lịch và Xúc tiến thương mại theo thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
- Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 30 phút ngày 04 tháng 05 năm 2018
- Địa điểm tổ chức đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tầng 10, Tòa nhà EuroWindow, số 2 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo./.

 


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 330 image 0