imageimage

Thông báo lãi suất Trái Phiếu DHCBOND2020-11 áp dụng cho kỳ trả lãi 23/11/2021 - 23/05/2022

Rồng Việt thông báo cho các Quý Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu DHCBOND2020-11 về lãi suất trái phiếu DHCBOND2020-11 được áp dụng cho kỳ tính lãi từ 23/11/2021 - 23/05/2022 là : 9%/năm.

image 86 image 0