imageimage

Thông báo lãi suất Trái Phiếu DHCBOND2020-11 áp dụng cho kỳ trả lãi 23/5/2021 đến 23/11/2021

Rồng Việt xin thông báo cho các Quý Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu DHCBOND2020-11 về lãi suất trái phiếu DHCBOND2020-11 được áp dụng cho kỳ tính lãi từ 23/05/2021 đến 23/11/2021 là : 9%/năm.

Trân trọng thông báo./.

image 193 image 0