imageimage

Thông báo loại cổ phiếu HHS ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Loại cổ phiếu HHS ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành kể từ ngày 01/07/2015.

File thông báo đính kèm.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1221 image 0