imageimage

Thông báo loại OGC ra khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ hiện hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo loại cổ phiếu OGC ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành.

Lý do: Chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2014 trên 10 ngày làm việc nên không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố ngày 17/04/2015.

Thời gian áp dụng: ngày 21/04/2015


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 122 image 0