imageimage

Thông báo Một số nội dung bổ sung trong Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 653/QĐ-SGDHN ngày 12/10/2018 về việc ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng một số nội dung bổ sung trong quy định giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Sở GDCK Hà Nội) hiệu lực kể từ thứ Hai ngày 05/11/2018, cụ thể như sau:

  1. Bổ sung Phiên giao dịch sau giờ

Sở GDCK Hà Nội bổ sung phiên giao dịch sau giờ, thời gian từ 14h45 đến 15h00.

  1. Bổ sung Lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (viết tắt là PLO)
  • Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa;
  • Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ;
  • Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch;
  • Lệnh PLO không được phép sửa, hủy;
  • Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống;
  • Kết thúc phiên giao dịch sau giờ, các lệnh PLO không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.

 Mọi thông tin chi tiết, Quý Khách vui lòng liên hệ Tổng đài hỗ trợ Khách hàng (028)62992020 để được giải đáp.

Trân trọng thông báo./.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 2288 image 0