imageimage

Thông báo ngày chốt danh sách thanh toán lãi Trái Phiếu DHCCB2124001 áp dụng cho kỳ tính lãi từ 21/05/2021 đến 21/11/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu DHCCB2124001 để thực hiện thanh toán lãi cho kỳ thanh toán ngày 21/11/2021 với chi tiết như sau:

  1. Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Thủy Điện Đakđrinh
  2. Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Thủy Điện Đakđrinh
  3. Mã Trái Phiếu: DHCCB2124001
  4. Lãi suất kỳ này: 10%/năm
  5. Ngày Chốt Danh Sách Thanh Toán Lãi: 16:00 giờ ngày 11/11/2021
  6. Ngày Thanh Toán Lãi: 21/11/2021
  7. Cách thức thanh toán lãi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chuyển khoản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thông tin Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu chốt tại 16:00 giờ ngày 21/11/2021.

Lưu ý:

  1. Đối với các giao dịch Trái Phiếu Hủa Na phát sinh từ sau 16:00 giờ ngày 11/11/2021 thì bên nhận chuyển nhượng sẽ không được hưởng lãi Trái Phiếu của kỳ thanh toán 21/11/2021.
  2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt sẽ chủ động khấu trừ và nộp các khoản thuế trước khi chuyển số tiền thanh toán lãi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu (nếu có).
image 83 image 0