imageimage

Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2020

Căn cứ Thông báo số 1339/TB-SGDHCM ngày 07/11/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Thông báo số 1317/TB-SGDHN ngày 06/11/2019 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố lịch nghỉ giao dịch trong năm 2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 Âm lịch) như sau:

  1. Nghỉ giao dịch vào thứ Năm (ngày 02/04/2020).
  2. Công ty sẽ tổ chức giao dịch bình thường trở lại kể từ thứ Sáu (ngày 03/04/2020).

Đề nghị các Ông/Bà Trưởng Đơn vị của Công ty thông báo đến nhà đầu tư, đối tác lịch nghỉ giao dịch trên, đồng thời niêm yết Thông báo này tại Hội sở và tất cả các Chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Trân trọng.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 540 image 0