imageimage

Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Âm lịch

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp Tết Âm lịch như sau:

- Nghỉ giao dịch từ ngày thứ Hai 08/02/2016 đến hết ngày thứ sáu 12/02/2016.

- Công ty sẽ tổ chức giao dịch bình thường trở lại kể từ ngày thứ Hai 15/02/2016.

image 1156 image 0