imageimage

Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch năm 2019

Căn cứ Thông báo số 1108/TB-SGDHCM ngày 29/08/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc công bố lịch nghỉ giao dịch trong năm 2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo thời gian nghỉ giao dịch dịp Tết Dương lịch năm 2019 như sau:

  1. Nghỉ giao dịch 2 ngày: từ thứ Hai (ngày 31/12/2018) đến hết thứ Ba (ngày 01/01/2019).
  2. Công ty sẽ tổ chức giao dịch bình thường trở lại kể từ thứ Tư (ngày 02/01/2019).

Đề nghị các Ông/Bà Trưởng Đơn vị của Công ty thông báo đến nhà đầu tư, đối tác lịch nghỉ giao dịch trên, đồng thời niêm yết Thông báo này tại Hội sở và tất cả các Chi nhánh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Trân trọng.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1091 image 0