imageimage

Thông báo số 642/2020-TT/DVCK Thay đổi biểu lãi suất giao dịch ký quỹ

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Để đáp lại sự tin tưởng của Quý Khách hàng, Rồng Việt thông báo việc Giảm biểu lãi suất giao dịch ký quỹ và các sản phẩm liên quan, chi tiết như sau:

STT

Sản phẩm

Chỉ mục

Hiện tại

Mới

1

Margin thông thường

(Margin Dragon Suit)

Lãi suất

0.037%/ngày

0.034%/ngày

2

Margin Dragon Flex

Lãi suất

-   Từ T0 đến T5: 0.033%/ngày

-   Từ T5 đến T10: 0.034%/ngày

-   Từ T10 đến T20: 0.035%/ngày

-   Từ T20 đến T30: 0.036%/ngày

-   Từ T0 đến T5: 0.030%/ngày

-   Từ T5 đến T10: 0.031%/ngày

-   Từ T10 đến T20: 0.032%/ngày

-   Từ T20 đến T30: 0.033%/ngày

3

Margin Dragon Plus

Lãi suất

0.029%/ngày

0.026%/ngày

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 02/11/2020.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1564 image 0