imageimage

Thông báo thay đổi biên độ dao động giá chứng khoán đăng ký giao dịch

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc áp dụng điều chỉnh biên độ dao động giá chứng khoán đăng ký giao dịch (sàn Upcom) từ ±10% lên ±15%

Thời gian áp dụng: Bắt đầu tư ngày 01/07/2015.


Trân trọng thông báo.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 70 image 0