imageimage

Thông báo thay đổi biểu phí dịch vụ phong tỏa, giải tỏa chứng khoán/ tài sản cầm cố

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc thay đổi Biểu phí dịch vụ phong tỏa, giải tỏa chứng khoán/ tài sản cầm cố được chính thức áp dụng kể từ ngày 20/11/2017.

File đính kèm:

TB901DVCK_Thaydoibieuphidichvuphongtoagiaitoachungkhoantaisancamco

image 781 image 0