imageimage

Thông báo thay đổi Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán

Kính gửi: Quý Khách hàng

 

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (VDSC) xin trân trọng thông báo thay đổi Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán như sau:

 

1. Thay đổi về phương thức giải ngân

 

- Khách hàng có thể ứng trước một phần hoặc toàn phần số tiền bán chứng khoán ngay khi khớp lệnh và/hoặc đang chờ tiền về tài khoản.

 

- Tiền bán chứng khoán ngay khi khớp lệnh trong phiên giao dịch sẽ được tự động cộng vào Sức mua và Khả năng rút tiền của khách hàng sau khi đã trừ phí giao dịch, thuế và phí ứng trước.

 

- Nếu khách hàng sử dụng đến số tiền bán này để mua chứng khoán hoặc rút tiền/ chuyển khoản, cuối ngày Hệ thống sẽ tự động tính toán và tạo hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán tương ứng với số tiền mua chứng khoán hoặc rút tiền/ chuyển khoản này để đảm bảo tài khoản khách hàng không bị âm tiền cuối ngày.

 

- Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ Tư vấn đầu tư và Tài trợ giao dịch chứng khoán:

 

  * Nếu Dư nợ > Khả năng nhận nợ thì Hệ thống sẽ tự động tính toán và tạo Hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán để thu một phần nợ sao cho Dư nợ = Khả năng nhận nợ.

 

 

  * Nếu Hợp đồng Tư vấn đầu tư và Tài trợ giao dịch chứng khoán đến hạn tất toán mà không được chấp nhận gia hạn thì Hệ thống sẽ tự động tính toán và tạo Hợp đồng ứng trước tiền bán chứng khoán để thu nợ.

 

Lưu ý: Khách hàng không cần phải ký văn bản đề nghị VDSC khi sử dụng Dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán.

 

2. Phương thức thu nợ

 

Hệ thống tự động thu hoàn ứng vào ngày thanh toán bù trừ.

 

3. Thay đổi cách tính phí ứng trước

 

Công thức: Phí ứng trước = Số tiền ứng trước * Mức phí ứng trước * Số ngày nhận ứng trước.

 

- Số tiền ứng trước là số tiền khách hàng đã sử dụng.

 

- Mức phí ứng trước: được quy định theo từng thời kỳ. Mức phí đang áp dụng là 0,045%/ngày.

 

- Không quy định phí ứng trước tối thiểu.

 

Thời gian áp dụng: 15/11/2010.

 

Kính chúc quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Trân trọng.

image 255 image 0