imageimage

Thông báo thay đổi lãi suất tư vấn đầu tư và tài trợ giao dịch chứng khoán, phí ứng trước tiền bán chứng khoán

Kính gửi: Quý Khách hàng

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo:

 

- Thay đổi lãi suất tư vấn đầu tư và tài trợ giao dịch chứng khoán từ 0,067%/ngày thành 0,07%/ngày

 

- Thay đổi phí ứng trước tiền bán chứng khoán từ 0,06%/ngày thành 0,065%/ngày

 

Thời gian áp dụng: 23/05/2011

 

Trân trọng.

BM%20TKGD-22AHDUQ%20KH%20cho%20Ca%20nhan.pdf

image 29 image 0