imageimage

Thông báo thay đổi lãi suất tư vấn đầu tư và tài trợ giao dịch, phí ứng trước tiền bán chứng khoán

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) trân trọng thông báo:

 

Thay đổi lãi suất tư vấn đầu tư và tài trợ giao dịch chứng khoán từ 0,055%/ngày thành 0,06%/ngày.

 

Thay đổi phí ứng trước tiền bán chứng khoán từ 0,05%/ngày thành 0,057%/ngày.

 

Thời gian áp dụng: 15/12/2010.

 

Kính chúc quý khách hàng đầu tư thành công.

 

Thông báo thay đổi lãi suất tư vấn đầu tư và tài trợ giao dịch, phí ứng trước tiền bán chứng khoán (Tải file: CV 907 DVCK_14122010.pdf

image 58 image 0