imageimage

Thông báo thay đổi phí dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán.

Kính gửi: Quý khách hàng

 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) trân trọng thông báo:

 

VDSC thay đổi phí dịch vụ hợp tác đầu tư chứng khoán từ 0,045%/ngày thành 0,048%/ngày cho các Phụ lục Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán phát sinh từ ngày 3/11/2010.

 

Đồng thời, kể từ ngày Công ty chuyển đổi sang Hệ thống giao dịch chứng khoán mới, Dư nợ của tất cả các Phụ lục Hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán được chuyển thành Dư nợ của Hợp đồng Tư vấn đầu tư và Tài trợ giao dịch chứng khoán, lãi suất được áp dụng là 0,048%/ngày/tổng Dư nợ.

 

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư thành công.

image 100 image 0