imageimage

Thông báo thay đổi tỉ lệ tài trợ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo thay đổi tỉ lệ tài trợ Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 29/09/2016.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 116 image 0