imageimage

Thông báo thay đổi tỷ lệ tài trợ của cổ phiếu trong Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc thay đổi tỷ lệ tài trợ của cổ phiếu trong Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành.

Thời gian áp dụng: ngày 19/01/2018

Trân tọng thông báo.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 1405 image 0